FŐOLDAL  |   EURÓPAI HÁZAK  |   HÁZÉPÍTŐK, ÉPÍTÉSZEK...  |   CSALÁDI HÁZ  |   HÁZUNK TÁJA  |   HÁZTETŐK  |   EURÓPAI HÁZAK

HÁZTETŐK (1)
A kötet lényegében egy tetőépítő ajánló, mert a hasábjain a tetőfajtákat, fedési típusokat csak bevezetőül ismerteti, míg az épületfizikai, hőtechnikai kérdéseket teljes egészében tárgyalja magas- és lapostetőkhöz egyaránt. A könyv alap- és középszinten foglalkozik a hagyományos tetőszerkezetekkel, az úgynevezett mérnöki konstrukciókkal és a kombinált rendszerek alapverzióival. A legtöbb információt a tetőkről, a tetőfödémek rétegrendjeiről kapja az olvasó, mégpedig úgy, hogy bőséges példaanyag teszi könnyen érthetővé és áttekinthetővé az elméleti ismereteket. A könyv a fentiekhez hasonló bőséges terjedelemben szándékozik bemutatni az egyes tetőtípusokkal kapcsolatos tudnivalókat.
HÁZTETŐK SZERKEZETE (2)
A HÁZTETŐK 2 vagyis a HÁZTETŐK SZERKEZETE, a házak tetőépítését, azok rendszerét ismerteti az ősiektől, hagyományosoktól a maiakig, a legkorszerűbbekig. A könyv az egyes tetőfajtákat anyaguk (fa, acél vagy éppen vasbeton) és szerkezeti rendszerük szerint rendezi fejezeti sorolással. Fontos szempont a részletezettség. Ez alatt azt értjük, hogy a leírásokban mindig szerepel az anyagok értékrendi sorolása, beépítésük feltételeinek bemutatása és – ami igen lényeges – tanácsok arra nézvést, hogy melyik megoldást válasszuk. A kötet alap- és középszinten foglalkozik a hagyományos tetőszerkezetekkel, az úgynevezett mérnöki konstrukciókkal és a kombinált rendszerek alapverzióival. A legtöbb információt a tetőkről, a tetőfödémek építéséről kapja az olvasó, mégpedig úgy, hogy bőséges példaanyag teszi könnyen érthetővé és áttekinthetővé az elméleti ismereteket a közel 320 oldalon. Az egyes fejezetek végén ismertetjük a tetők kapcsolt szerkezeteit, illetve a hazai termékgyártók rendelkezésre álló anyagait.