FŐOLDAL  |   EURÓPAI HÁZAK  |   HÁZÉPÍTŐK, ÉPÍTÉSZEK...  |   CSALÁDI HÁZ  |   HÁZUNK TÁJA  |   HÁZTETŐK  |   EURÓPAI HÁZAK

KANDALLÓK
A kötet a kandallók történeti áttekintésén túl részletezi típusaikat és rendszereiket. Az ismertetés egyes bonyolult rendszereknél egészen mélyreható, ám mégsem lépi át a közérthetőség határát. Természetesen foglalkozik az egyszerű, sokak által és régről ismert hagyományos megoldásokkal is, de tág teret szentel a korszerű és az EU-követelményeknek is megfelelő környezetkímélő berendezéseknek, kandallóknak, egészen az alkalmazható kéményekig. A részletes műszaki rajzokat jól kiegészíti a közel háromszáz fotó az elmúlt negyed század kandallóterméséből. A 180 színes és fekete-fehér oldal bizonyára még a laikus olvasók érdeklődését is felkelti a téma iránt.
CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK
A cserépkályhák formavilágát sokan, még a laikusok is ismerik, sőt kategorizálni is tudják. A könyv a tűzzel, a fűtéssel mint fizikai jelenséggel, azok hőtani szabályszerűségeivel, szükségességével, a lakás melegével foglalkozik. Részletezi az egyszerű cserépkályhák és csempekandallók felépítését, valamint a különleges – hőleadás-betétes – rendszerek funkcionális és szerkezeti kialakítását is. A téma megismeréséhez 120 színes és fekete-fehér oldal gazdag formavilágot bemutató fotói és ábrái csinálnak kedvet.
LÉPCSŐK
A lépcsőkről említésre méltó kiadvány Magyarországon ez idáig nem jelent meg. E kötet vállalkozik arra, hogy a lépcsőket mint szintkülönbség-kiváltókat fajtáik és elemeik szerint teljes részletességgel bemutassa. A fogalommeghatározásoktól a méretezésen át a lépcsőrendszerekig közreadja a velük kapcsolatos építészeti és belsőépítészeti ismeretanyagot. Az ábrák, a fotók óriási lépcsőválasztékot kínálnak az olvasónak mint leendő építtetőnek, és nagymértékben segítik az alkalmazó építészek, valamint a lépcsőgyártó szakemberek munkáját is. A kötet 192 oldalon színes és fekete-fehér fotókon, továbbá ábrákon több száz lépcsőt mutat be, szisztematikus sorrendben.
TÉLIKERTEK
A könyv tartalmazza mindazokat a mûszaki információkat, amelyek az építés, illetve az építtetés elengedhetetlen feltételei. A fotók, a világos, áttekinthetőábrák és rajzok alapján az olvasók szinte kedvet kapnak az építmények gyakorlati megvalósításához. A kötet elsősorban az épületekhez kapcsolódó télikertekkel foglalkozik, de kitér a nap, az épület és a növények egymásra hatásának kérdéseire, valamint a növénykertekre is. 130 rajzokkal, tervekkel és színes fotókkal gazdagon illusztrált oldalon mutatja be házunk táját a növények életterével, a télikerttel.
SZAUNÁK
A könyvhöz, ajánlásként egy finn bölcsesség: „Amíg lábaid a szaunába visznek, addig könnyen ki is hoznak onnan.” Természetesen az emberiségnek két tábora van; az egyikbe tartozók szeretnek szaunázni, a többiek nem, vagy úgy is mondhatnánk, vannak, akik ismerik a szaunát, és vannak, akik nem. A kötet azokhoz szól, akik nem ismerik, hogy felfedezzék; és azokhoz, akik úgy vélik, ismerik, hogy még jobban megkedveljék. A fejezetek a szauna építésével, telepítésével, valamint a szoláriummal foglalkozó rövid ismertetőkön túl a fürdőzés kultúráját, a fürdőépítés műszaki feltételeit ismerteti. A több száz ábrát, színes és fekete-fehér fotót tartalmazó 176 oldalas könyv igyekszik segítséget nyújtani a szaunaépítéshez, akár a házilagos megvalósításhoz is, azoknak, akik fittségük megőrzését egészséges életmóddal szeretnék elérni.
KERÍTÉSEK
A kerítések, amelyek a házhoz tartozó bővített életteret, a kertet, a telket körülveszik, komoly szakmai hozzáértést igényelnek a laikus háztulajdonostól és a szakembertől egyaránt. E könyv a kerítésekkel foglalkozik; a fogalmi, elhelyezési és nem utolsósorban kerttervezési ismeretanyag közreadásával, az építési hatósági követelmények ismertetésével a megvalósítás segédeszközéül szolgál. Tág teret szentel a különféle típusoknak, a műszaki elõírásoknak, az anyagoknak és kiegészítő berendezéseknek; nagyszámú példa bemutatásával igyekszik könnyíteni a célnak legjobban megfelelő, egyszersmind ízléses kerítés elkészítését. A 108 színes és fekete-fehér oldal áttekintést nyújt az Európában alkalmazott, de nálunk is helytálló megoldásokról.
AJTÓK
Az ajtók témakörét feldolgozó kötet a legegyszerűbb „ősi” szerkezettől az ezredforduló éveiben a házak, épületek díszeként is funkcionáló darabokig szinte mindent bemutat a szakmai és formai szempontok alapulvételével. Segítséget nyújt a tervező és alkalmazó szakembereknek, míg a külcsín, a változatos formavilág szinte minden olvasót kíváncsivá tesz. Az utóbbi könynyen megérthető, hiszen mindannyian lakunk valahol, és a könyvben megpillantott fotó azonnal felkeltheti az érdeklődést, esetleg indulatokat ébreszthet, és ha már építeni nincs lehetőségünk, legalább a lakásunkat átvarázsolhatjuk az ajtók „lecserélésével”. A 144 színes és fekete-fehér oldalon közölt csaknem négyszáz fotó meg a kétszer annyi ábra által hordozott óriási információmennyiség ellenére előfordulhat, hogy a témával foglalkozó nem kap minden kérdésre választ. Természetesen ez így van. Ez biztosítja a fejlődést.
KAPUK
A könyv az Ajtók című kötethez hasonlóan a házak, épületek közlekedésre szolgáló nyílászáróit mutatja be fajtáik, rendszerük és formaviláguk alapján, valamint ismerteti alkalmazásuk feltételeit. A szerző kiemelten foglalkozik az ajtóknál nagyobb méretű, és egyes esetekben a szokásos előrenyílás helyett felfelé, oldalra vagy lefelé mozgatható típusokkal, kitérve még a működési űrszelvény problematikájára is. Az általános ismertetésen túl az egyes fejezetek épületfizikai kérdésekkel éppúgy foglalkoznak, mint a kapuk és rendszereik különféle változataival. A 148 színes és fekete-fehér oldalon bemutatottak a szakembereknek és felhasználóknak éppoly hasznosak, mint a téma iránt érdeklődű laikusoknak vagy épületmegvalósítással foglalkozóknak.
ABLAKOK
A könyv szakmai szempontból igen széles skálán mozog: a családi házakéitól kezdve az ipari és középületeken alkalmazott ablaktípusokkal bezárólag nyújt áttekintést a téma iránt érdeklődők számára. Aktualitását fokozzák a megjelenésével közel azonos időponttól kezdve alkalmazandó hőtechnikai előírások. A kötet természetesen a régebbi típusszerkezetekkel is foglalkozik, de a hangsúly a korszerű fa-, fém-, mûanyag és ezek kombinációjával előállított ablakokon van, olyannyira, hogy ezek teljes méretrendszerét is közli, a beépítési módok ismertetésével együtt. A befejező részben a tetőablakok, valamint a házak külső és belső árnyékolói kaptak helyet, de már csak tájékoztató jelleggel. A közel háromszáz fotó, rengeteg ábra és mérettáblázat katalógusszerûen támasztja alá a 184 színes és fekete-fehér oldalt tartalmazó könyv mondanivalóját.
MAGASTETŐK
A magastetős épületek fedésére vonatkozóan a könyv csak ízelítőt adhat, teljes részletességgel nem mutathatja be azt. Olvasás közben világossá válik ennek oka: a téma annyira öszszetett, hogy teljes körű kifejtése csak több kötetben lenne lehetséges, a vele összefüggő tetőtér-hasznosítással, bio- és lapostetőkkel együtt. A terjedelmi korlátok most csak az épületfizikai kérdések ismertetését, a tetőtípusok, a fedési anyagok és módok, valamint az esztétikus épületforma kapcsolatának bemutatását teszik lehetővé. A részletes szakmai leírások túlsúlya miatt elsősorban házépítéssel foglalkozóknak ajánlott. A 136 színes és fekete-fehér oldal fotói és ábrái – a sorozat többi kötetéhez hasonlóan – bőséges magyarázatot adnak a téma iránt érdeklődőknek.