FŐOLDAL  |   EURÓPAI HÁZAK  |   HÁZÉPÍTŐK, ÉPÍTÉSZEK...  |   CSALÁDI HÁZ  |   HÁZUNK TÁJA  |   HÁZTETŐK  |   EURÓPAI HÁZAK

CSALÁDI HÁZ 1.
Az épület tervezése
Egy ház építése nem az alapkő letételével kezdődik. Sőt addig is rögös az út, míg a tervezőmérnök elkezdheti a munkáját. Ez a kötet az építkezéshez szükséges jogi, közgazdasági és szakmai-műszaki ismereteket gyűjti csokorba, hogy segítsen az építtetőnek a nem éppen egyszerű problémák közötti eligazodásban. A kötet a tárgyalt témákon – a lakótelek, az épület, a lakás mint beruházás – túl tájékoztatást ad a lapozgató laikusoknak, a szépet és kényelmeset igénylőknek egyaránt. A 184 színes és fekete-fehér oldal fotóival, ábráival megkönnyíti a túlzottan szigorúnak tűnő rendelkezések megértését.
CSALÁDI HÁZ 2.
Az épület megvalósítása
Az építkezés előkészítése során felmerülő jogi és elvi kérdéseket az első kötet részletezte, a megvalósítási feltételeket – az alapozástól a szerkezet elkészítésén át az épület tetőzetéig – e könyv tartalmazza. A szerző fontosságuk szerinti sorrendbe állítva foglalkozik a munkahely előkészítésének műszaki problémáival, a kivitelezendő építménnyel szemben támasztott követelményekkel, a bonyolultnak tűnő szerkezeti rendszerekkel, az alkalmazható anyagokkal illetve elemekkel. A 224 színes és fekete-fehér oldalon elhelyezett kétszáz fotó és kétszer ennyi ábra hatékony segítséget nyújt az épület elkészítésének minden fázisában.
CSALÁDI HÁZ 3.
Az épület kívülrõl és belülrõl
A kötet a szerkezetkész épületen végzendő további munkákkal, annak külső és belső „öltöztetésével” foglalkozik. Ismerteti a munkafázisokat, a falak, illetve a határolószerkezetek vakolását, a homlokzatok energiatudatos hőszigetelését a felületi színező nemesvakolati rendszerekig bezárólag. Részletezi az épületek felületi kialakításának általános kérdéseit, az épületfizikai hatások együttes következményeit, a hagyományos és a korszerű bevonati rendszereket, a szerelt belső bevonatokat is beleértve. A könyv 248 színes és fekete-fehér oldalon, félezer ábrával, közel háromszáz fotóval és értékelő tábázattal az olvasó elé tárja mindazt, amit e témáról tudni kell.
CSALÁDI HÁZ 4.
Az épület belső burkolata
Az épületek belső burkolatai – legyen az padló, a fal vagy épp a mennyezet – anynyira hangsúlyosak, hogy nagymértékben befolyásolják közérzetünket, részévé válnak életünknek. Elég, ha arra gondolunk, hogy amin nap mint nap állunk, járunk, állandóan kapcsolatban vagyunk vele, szintén a burkolat része. Ebben a szellemben tárgyalja, illetve értékeli a szerző a könyv 268 oldalán a belső burkolatoknak a minket körülvevő életteret alulról, oldalról vagy felülről határoló síkokon belüli jelentőségét. Foglalkozik az egymásra hatások fontosságával, a burkolatokkal szemben támasztható követelményekkel, beépítésükkel és nem utolsósorban a fogadó- és kapcsolószerkezetekkel is. A háromszáz színes és fekete-fehér fotó meg a hétszáz ábra ugyanolyan szerves része a kötetnek, mint maga az ismeretanyag.
CSALÁDI HÁZ 5.
Az épület külső burkolata
A könyv az épületek külső burkolatait, burkolati rendszereit veszi górcső alá, a laikusok által ismert egyszerű téglaburkolatoktól kezdve a korszerű szerelt típusokig, kitérve az épületfizikai és épületkémiai hatásokra, összefüggésekre is. Fejezetei foglalkoznak a kerámia, kő, beton, pala, műanyag, fém, fa, üveg burkolóanyagként való alkalmazásával, összekapcsolásukkal, egészen a végleges felület kialakításáig. Különlegessége, hogy nagy teret szentel a hazánkon kívüli európai országokban alkalmazott technikáknak, a nálunk szokásos beépítési eljárásokat pedig részletesen ismerteti. A kötet 268 színes és fekete-fehér oldalának ezer fotója és ábrája olyan alapossággal tárja fel a szakma rejtelmeit, hogy akár tankönyvként is használható.
CSALÁDI HÁZ 6.
Tér- és kerti burkolatok
Ebben az évtizedben közel egy tucat kiadvány jelent meg a hazai piacon, amelyek a kerttel, házunk tájával foglalkoznak, ezek burkolatával kapcsolatban viszont csak néhány oldalas leírások láttak napvilágot. E kötet részletes tájékoztatást nyújt az összes kültéri burkolattípusról és burkolatrendszerről, az alkalmazástechnikai igényektől kezdve a beépítésre vonatkozó tudnivalók ismertetéséig. A fejezetek külön-külön tárgyalják a kerámia, kő, tégla, fa, beton térburkoló anyagokat, valamint a rájuk ható meteorológiai és épületfizikai igénybevételeket. A könyv különlegessége, hogy művészi módon közelíti meg a kertet mint a térépítészet egyik ágát és mint alkotást, amely – építészeti szempontból – megbonthatatlan egységet képez a házzal, életterünkkel. Az ezerkétszáz ábrát és fotót tartalmazó 272 színes és fekete-fehér oldal a sorozat legvaskosabb tagjává teszi a kötetet.
CSALÁDI HÁZ 7.
Energiatakarékos építészet – hõszigetelések
A kötet a családi és többlakásos házak energetikai problémáival foglalkozik, megvilágítva a szakmai szempontok és a természeti törvények összefüggéseit. Értékrendjében az első helyen állnak a környezettel, az egészséges élettérrel kapcsolatos kérdések, a másodikon a műszaki-gazdasági vonatkozások. A lehető legtöbb részletre kiterjedő, közérthető szöveg rávilágít múltunk hibáira, a mai ember alapvető igényeire, és felvázolja a jövőt, amelyben mi, a gyerekeink és az unokáink élni fogunk. A 296 oldalas építési energiatakarékossági biblia – az 1-2%-át kitevő magasabb szintű, matematikai képleteket tartalmazó szabványismertetésektől eltekintve – a nem szakmabeliek számára is segítséget nyújt a legkülönfélébb építészeti feladatok megoldásához.
CSALÁDI HÁZ 8.
Többlakásos házak
Az ezredforduló első éveiben Magyarországon az évtizedes hullámvölgyet követően ugrásszerűen szaporodó új lakások nagyobb része társasház-építkezésekben valósul meg. Könyvünk elsősorban az ily módon építkezni és lakáshoz jutni vágyóknak szól, tanácsokat adva a szakmai kérdésektől kezdve a pénzügyi tudnivalókig. Az egyes fejezetek ismertetik a kertes zöldövezeti, a manapság sokak álmának számító lakóparki és a sűrűbb beépítésű települések belvárosi építkezési lehetőségeit. A kötet a sokak számára létkérdést jelentő egészséges lakás, a családi fészek megteremtésének különböző minőségi szintjeivel is foglalkozik, a legalacsonyabbaktól a legmagasabb komfortfokozatokig. A 272 oldalas könyv az építtetőkön kívül a tervezőknek, a szervezőknek, a kivitelezőknek is hasznos lehet a többlakásos házak építése során előforduló buktatók elkerülésében.
CSALÁDI HÁZ 9.
A láthatatlan minőség
Az új kötet új fejezetet nyit a sorozatban: a MINŐSÉGI HÁZ témakörét, ezen belül is a „láthatatlan minőséget” veszi górcső alá, az igényesség jegyében. Sajnos, sokak számára a minőség szó csak egyetlen fokot jelent a műszaki tartalom „hosszú lépcsősorából”, pedig valójában a jót, a legjobbat kell értenünk rajta, és csak a szép, emberléptékű alkotásokat szabad e kategóriába tartozónak tekintenünk. Természetesen meg kell különböztetnünk az ún. látható minőséget a lakásfunkciókat élménnyé varázsoló használati minőségtől, ám ezekre sorozatunk következő köteteiben térünk ki. Akárcsak eddig, most is a régi módszerhez folyamodunk, vagyis a könyvben tárgyaltakhoz kapcsolódó szabványokat, eljárásokat többször, több helyen is megemlítjük, így adjuk meg a választ a helyes megoldásokra, közel félezer ábrával kiegészítve azokat.