FŐOLDAL  |   EURÓPAI HÁZAK  |   HÁZÉPÍTŐK, ÉPÍTÉSZEK...  |   CSALÁDI HÁZ  |   HÁZUNK TÁJA  |   HÁZTETŐK  |   EURÓPAI HÁZAK

EZREDFORDULÓ HÁZA 1.
A könyv összefoglalja az ezredforduló építészete részeredményeit. A fejezetek igyekeznek alap- és középszintű szakmai ismeretek meglétét feltételező szövegükkel, ábráikkal és fotóikkal bemutatni a legfontosabbakat arról, ami körbevesz bennünket, és amit nap mint nap megtapasztalunk mindebből. A könyv néhány fejezete új dolgokról „mesél”, míg egyes példákban a régit látjuk, de az már az ezredforduló technikájával készült. A könyvsorozat eddigi 12 kötete a házakat és környezetüket részleteikben mutatta be, sokszor ugyan didaktikusnak tűnő példákban, de mindezt a laikusok kedvéért, a könynyebb érthetőség miatt elemezve tártuk olvasóink elé. E kötet már a végeredményt – ha szabad így nevezni: a végterméket –, a házat mint látványt mutatja be, eleveníti fel külső-belső fotókkal és kevés vonalas ábrával 160 oldalon keresztül.
PINCÉTŐL A PADLÁSIG 2.
Ez a kötet a ház építése során – valóban az alapoktól a kéményekig – alkalmazható bevált fogások, ötletek, újdonságok rövid ismertetéseit tartalmazza. A könyv egyes fejezetei új módszerekkel ismertetik meg az olvasót. Más fejezetekben már létező módszerek tűnnek elő, ám az ezredforduló technikája révén hatékonyabb, gazdaságosabb megoldást produkálva. Például a fal- és mennyezetfűtés több mint félszáz éve ismert, de az alkalmazott módszer vadonatúj, meg kell tanulni. A kandallós lég- és központi fűtést is ismerjük, a prezentált megoldás az újdonság. A talajból való hőnyerés sem új keletű, a bemutatott rendszer mégis nóvum – akár Nyugat-Európában is. A 176 oldalas könyv többszáz ajánlása – rövid ismertetővel – szélesítheti a házépítéssel és felújítással foglalkozók szakmai ismeretét.
A NAPOS HÁZ 3.
Címe tulajdonképpen világosan elárulja, miről is szól e kötet, de végiglapozását követően nyilvánvalóan sokféle vélemény alakul majd ki bennünk. Lesznek ugyanis, akik felfedezni vélik benne azt, amire mindig vágytak, ám olyanok is, akik épp az ellenkezőjét gondolják és teszik. Mondanivalója összefoglalja az ezredforduló építészete részeredményeit a napos házbelsőről. A fejezetek igyekeznek alapés középszintű szakmai ismeretek meglétét feltételező szövegükkel és ábráikkal bemutatni a legfontosabbakat arról, ami körbevesz bennünket, és amit nap mint nap megtapasztalunk mindebből. A napos ház – tudatosan és ösztönösen egyaránt – igen hosszú ideje fontos mind az építészek, mind a laikus házépítők szemében. E kötet 180 oldalon keresztül elemzi mindazt, ami fontos a benapozáshoz, illetve ami a nap elleni védelem érdekében szükséges.
A SZÉP LAKÁS 4.
Címe elárulja, mivel foglalkozik e kötet, de végiglapozását követően nyilvánvalóan sokféle vélemény alakul majd ki róla. Lesznek ugyanis, akik felfedezni vélik benne azt, amire mindig vágytak, és olyanok is, akik épp az ellenkezőjét gondolják és teszik. A SZÉP LAKÁS csak összefoglaló megállapítás a látottakról, a lakásról, a ház belsőjéről. A példák ugyanis lehetnek igazán szemet gyönyörködtetőek, ám egyesek átlagosnak vagy éppen középszintűnek is minősíthetők, ennek ellenére érdemesek a szép jelzõre, a SZÉP kategóriába sorolásra. A kedves Olvasó ne feledkezzen meg arról, hogy a másik nem képviselői mennyire eltérőek, mégis mindenki megtalálja közöttük a neki jót, az alkalmasat és természetesen a szépet is. A 216 oldalon bemutatott ajánlások nagy segítséget nyújthatnak laikusnak és szakembernek egyaránt.
A SZÉP HÁZ 5.
Mindannyiunk álma a szép ház; annak is, aki már lakja, mert teljesült a vágya, és annak is, aki számára mindez még csak a jövő. A könyv a házzal mint környezetformáló tényezővel, a telken belüli környezetet és az utcaképet egyaránt meghatározó objektummal foglalkozik. Fejezetei az összes vonatkozásokat elemzik, legyen szó az épületkarakterről, valamely épületrészletről vagy (nem utolsósorban) a kapcsolt „képek” együttes hatásáról az utcaképbe való illesztéskor. A kötetet lapozgatva megállapíthatjuk, hogy a közölt épületfotók az adott utca legszebb házait ábrázolják, ami természetes, hisz példaértékűek. Hiányoznak viszont az elrettentő esetek, mert nem volt cél a lejáratás, és ezeknek semmi közük sincs a széphez, a SZÉP HÁZ képéhez. Ugyancsak kimaradtak (szándékosan) a hivalkodó „cifra paloták”, mert ezek inkább irritálnák, mintsem kellemes érzéssel töltenék el az Olvasót.
KERTI ÉPÍTMÉNYEK 6.
E könyv az előző hét kötettel szemben (melyekben a lakásbelsőhöz kapcsolódó tudnivalókról volt szó) az épület külső megjelenését meghatározó kerttel foglalkozik, építészeti szempontok alapján. A ház közvetlen környezetét megkoronázó növényeket tekinti elsődleges tárgyának a szükségletek és az igények szabta kereteken belül. A témához szorosan kapcsolódó kerti építményeknek emberközpontúan, vagyis a lehető legtermészetesebben kell beilleszkedniük a miliőbe. Emberközpontúságon azt értjük, hogy mindig a kertben elhelyezett vagy épített létesítmény szolgálja tulajdonosát, nem pedig fordítva. E szempontok szellemében ismerteti a kötet az épület és a kert kapcsolatának legkülönfélébb kialakítási módjait az egyszerűektől az exkluzívakig. A kötet az építési eljárásokon és a nagyszámú ajánláson túl a hatásokra, a komfortfokozó lehetőségekre is kitér, csakúgy, mint a gazdaságossági tényezőkre. A 192 oldalán felsorolt közel háromszáz, ház körüli praktika között sokan megtalálhatják a kertjükbe valót.
LAKÁS A TETŐTÉRBEN 7.
Az európai lakásépítészetben ötven éve a lakások 99%-a egyszintes volt. Mára ez oly mértékben megváltozott, hogy az épülő házak mintegy 99%-a tetőtér-beépítéssel készül, vagyis az otthonok többszintesek, a padlást részben vagy teljesen lakótér foglalja el. A könyv foglalkozik a funkcionális terek kapcsolásával, a lakóterek praktikumaival, a belsőépítészet elemeivel, de legalább ugyanakkora hangsúlyt kap benne a tájolás, a benapozás, a közlekedés, valamint a gazdasági hatékonyság kérdésköre. Mivel az utóbbi zsebre menő téma, rendkívül fontos. A kötet részletesen tárgyalja ezt, annál is inkább, mert a rendszerint egyébként is magastetővel épülő ház padlásterének hatékony kihasználása a mindenkori lakásépítési költségek felét sem éri el. A 148 oldalas mű fotói és példaértékű ábrái ötleteket adhatnak a meglévő padlástér vagy a jövőbeni házbelső megálmodásához, létrehozásához.
LÉPCSŐ A LAKÁSBAN 8.
E kötet a lépcsővel elsődlegesen mint belsőépítészeti formaelemmel foglalkozik. Természetesen egyes fejezetek kitérnek fajtáira, típusaira és anyagaira is, de korántsem szentelnek akkora figyelmet ezeknek, mint a látványt meghatározó szempontoknak. A többszintes lakások belső lépcső nélkül nem valósíthatók meg, ezért a statikai követelmények ismertetése, a lakás szervezése, a belső tér funkcionális kialakítása, központosított kapcsolása az egyszerű esetektől az öszszetettekig szintén szükséges volt. A könyv a nyelvezetének köszönhetően mindenkihez szól: az építtetőkhöz, az építészekhez és a lépcsőépítőkhöz egyaránt. A 128 színes és fekete-fehér oldalon közölt csaknem kétszáz rajz és fotó nagy segítséget nyújthat az Olvasóknak a témával kapcsolatos jelenlegi vagy jövőbeli problémáik megoldásában.
AJTÓKTÓL A KAPUKIG 9.
Ez a könyv tartalmazza azokat a változásokat, melyek az egy évtizeddel e könyv előtt megjelent Ajtók és Kapuk c. kötetekben leírtakhoz képest bekövetkeztek. Közlési módja lazább, fő célja mégis az, hogy mûszaki szakembereknek – főként építészeknek – jelentős segítséget nyújtson munkájukban, akár tervezésisegédlet szinten is. A homlokzati és belső ajtókkal, valamint a kapukkal foglalkozó fejezetek megfogalmazása – a sorozatban megszokottól eltérően – szakmaibb jellegű, de azért megmaradt könnyedsége is. A 198 színes és fekete-fehér oldal több mint ezer fotója és ábraanyaga a kiegészítő táblázatokkal együtt könnyebbé teszi a megfelelő választást konkrét építészeti esetekben.
ÁRNYÉKOLÓK ÉS FÜGGÖNYÖK 10.
A sorozat e tagja egyedülálló küldetést teljesít a hazai könyvkiadásban, ugyanis ez idáig árnyékolókkal foglalkozó kötet még nem jelent meg. A szerző az árnyékolókat a ház napszemüvegének tekinti, és ennek megfelelően kategorizálja is azokat. Foglalkozik a napfény és az ember kapcsolatával, a napsugárzás és a benapozás összefüggéseivel, a hő- és fényterhelés hatásmechanizmusaival. Külön-külön elemzi a külső és belső árnyékolókat anyaguk és esztétikai értékük alapján. A 144 színes és fekete-fehér oldal közel ezer fotója és ábrája rengeteg információt nyújt az olvasók – a felhasználók – számára.
ABLAK A HÁZON 11.
A könyv elsődlegesen formaelemként foglalkozik az ablakkal, építészeti és belsőépítészeti szempontok alapján. Az ablak „a ház szeme”, többször úgy jelenik meg az oldalakon, mint az a szerkezeti egység, amely hatásaival értelmet kölcsönöz az épületnek. Több fejezet ismerteti az ablakok működését, a bevilágítással, a napfénnyel kapcsolatos tudnivalókat, de jelentős teret kapnak az időjárás-állósági, hőtechnikai és hangszigetelési követelmények is. A kötet a 116 oldalon félezer színes és fekete-fehér fotóval, vonalas rajzokkal, közérthetően megfogalmazott műszaki leírásával méltó tagja a sorozatnak.
KANDALLÓ ÉS KÖRNYEZETE 12.
A kandalló a belsőépítészet legfőbb formaeleme az igényes lakókörnyezet kialakításában. Természetesen a könyv vezérelemnek tekinti a kandallót a lakásban, ahol minden hozzá igazodik – a térben elhelyezett bútorok, de még a szőnyeg is. Stílusok szempontjából azonban már más a helyzet, mert lehet kandallóhoz lakásbelsőt vagy fordítva, bútorhoz kandallót választani, illetve építeni. A fejezetek 72 oldalon, színes fotók sokaságával és több tucat rajzzal segítik az eligazodást és a megfelelő döntést.
ERKÉLYEK ÉS TERASZOK 13.
A könyv az épületek külsejével, az épületkülső és a kert által meghatározott szép és emberléptékű környezettel foglalkozik, ami szűkebb életterünket közrefogja. Fejezetei az erkélyekben és teraszokban mint építészeti forma- és funkcióelemekben rejlő óriási lehetőségekkel kapcsolatos ötleteket nyújtanak az olvasónak, a természet, a növények elsődleges szerepének hangsúlyozásával. A sok színes fotó és vonalas rajz a kert, a természet és az ember kapcsolatát közvetíti 72 oldalon.